pondelok 2. januára 2012

Vyhodnotenie ankety ~ O aké kurzy o víne máte záujem

Ďalšia kapitola otázok je za nami. S odstupom času zisťujem,  že som ju mohol (alebo mal) formulovať aj inak. Mnohí z vás sa mohli domnievať, že za takto položenou otázkou budú názvy jednotlivých kurzov, ktoré sú dostupné na Slovensku.  Aj napriek tomu, že mohlo ísť o nedorozumenie našlo sa niekoľko zvedavcov, alebo skalných, ktorí odpovedali a tu sú výsledky hlasovania.


Rozhodujúca väčšina prejavila záujem o krátkodobé kurzy v trvaní 3 - 4 hodiny. Je to veľmi prirodzené a odráža to skutočnosť ako veľmi si vážime náš čas. Na druhej strane je to aj potvrdenie výsledkov predchádzajúcej ankety, že sa o víne vzdelávame a chceme vzdelávať.

Nezabúdajte, že víno má obrovskú schopnosť priťahovať záujem a vzbudzovať zvedavosť čím si vyslúžilo povesť prvého, najstaršieho a jedinečného produktu, ktorý dokáže spájať ľudí, tak ako v súčasnosti sociálne média. Naviac toto médium je veľmi reálne a uchopiteľné. Tak ako ľudia, s ktorými si píšeme, alebo ktorých stretávame. Okrem toho je to v tomto neistom svete jedna z najistejších komodít, ktorá má bohatý kultúrny presah a vysokú spoločenskú hodnotu. Budem citovať:
"My všichni, které spojuje zájem o víno, nádherný kulturní a společenský nápoj, máme obrovské štěstí. Je dobré si uvědomit, že toto časté spojení opravdu není jen pouhá fráze. Buďme vínu vděčni za jeho schopnost sbližovat. Neznám žádný jiný nápoj na světě, ani žádný jiný objekt lidského zájmu, který je schopen vnést do lidských vztahů tolik pohody, posadit k jednomu stolu tolik lidí různých původů, vyznání, profesí, sociálních vrstev a zájmů a přimět je k přátelské komunikaci. A neznám ani žádný lepší prostředek, který by uměl pomyslně otevřít tolik zavřených dveří. A buďme vínu vděčni i za jeho schopnost rozšiřovat naše obzory. Lidstvo pravděpodobně dosud nevymyslelo nic jiného, co by tak významným způsobem zasahovalo do jeho historie, kultury a vývoje a dokázalo s takovou poetikou vyprávět příběhy o tradicích i současnosti míst, kde vzniká, a o osudech lidí, kteří ho tvoří."

Ilustračná fotografia predstavuje zámok od dverí za ktorými sú skryté všetky tajomstvá, ktoré so sebou nesie víno. Stačí ho len otvoriť. Tak ako otvárame našu myseľ a naše srdcia pre priateľov a blízkych.

No povedzte nie je to pekná výzva! Stretnúť nových ľudí a pritom sa veľa dozvedieť a naučiť? Nakoniec nepoviem nič nové, že pri víne a s vínom je vždy veľká zábava. Koniec koncov aj učenie je zábava, na ktorú sa vždy všetci veľmi tešíme. A čo Vy? Máte už za sebou nejaký kurz o víne? Alebo ste už absolvovali kurz varenia? Aký to bol pre Vás zážitok? Bavili ste sa alebo to bola nuda ako na strednej škole?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára