PROJEKT GARAGE 955V momente, keď som získal pocit, že som sa po dlhotrvajúcej chorobe konečne zotavil, hľadal som spôsob ako sa uživím. Príležitosť zostať a pracovať vo vinárskom odvetví bola stále na stole. Mojou úlohou bolo, aby som ju dokázal premeniť na reálny projekt, ktorý bude mať zmysel a dokáže uživiť aspoň jedného človeka.

Koncept marketingovej agentúry, o ktorej snívalo niekoľko nadšených vinárov, sme spoločne s nimi premenili na malé aktivity. Pri plánovaní ďalších podujatí sme narazili na finančné limity a preto sme ich zastavili.

Ukázalo sa, že bez finančného zázemia agentúru nebude možné posunúť k ďalším aktivitám. Tak sa narodil projekt Garage 955, ktorého cieľom je získať finančnú nezávislosť agentúry, na realizáciu a podporu aktivít smerujúcich k lepšej informovanosti o slovenskom víne doma aj v zahraničí.