GARAGE 955Po dlhotrvajúcej chorobe som opäť hľadal spôsob ako sa uživím. Príležitosť zostať a pracovať vo vinárskom odvetví bola stále na stole. Mojou úlohou bolo, aby som ju dokázal premeniť na reálny projekt, ktorý bude mať zmysel a dokáže uživiť aspoň jedného človeka.

Koncept marketingovej agentúry, o ktorej snívalo niekoľko nadšených vinárov, sme spoločne premenili na malé aktivity. Pri plánovaní ďalších podujatí sme narazili na finančné limity a preto sme ich zastavili.


Ukázalo sa, že bez finančného zázemia agentúru nebude možné posunúť k ďalším aktivitám. Tak sa narodil projekt Garage 955, ktorého cieľom je získať finančnú nezávislosť na realizáciu a podporu aktivít smerujúcich k lepšej informovanosti o slovenskom víne doma aj v zahraničí.

Projekt garážového vinárstva s limitovanou produkciou červeného vína som uviedol v roku 2017 a ukončil som ho v roku 2022 zo zdravotných dôvodov.