sobota 28. novembra 2009

Tokaj Macík Winery Malá Trňa, Tokaj

V skratke by som mohol napísať, že toto vinárstvo na nás dýcha pravou tokajskou tradíciou, ktorú zvýrazňuje a pomáha rozvíjať moderná technológia, historické skúsenosti a šikovnosť a zručnosť celej rodiny. S týmto fenoménom sa stretnete všade vo svete. Je jedno či sa to deje na Slovensku alebo v niektorej vinárskej krajine Nového alebo Starého sveta.  Takto vyzerá generačná výmena u vinárov, kde otec odovzdáva opraty vedenia firmy mladšej generácii. A vy máte pocit, že na trh vstúpil ďalší nový vinár. Návšteva u Macíka sa stáva nezabudnuteľným zážitkom, ktorého sa nezbavíte ani tým, že podobných budete chcieť absolvovať čo najviac. Najviac vás očarí radosť zo života. Taká tá pravá radosť, ktorú im prináša práca, ktorú robia okolo vína a hrozna. Verte mi,  ich vína sú iné ako všetky ostatné v Tokaji.

štvrtok 26. novembra 2009

Hra o jablko


Súčasná hospodárska kríza zamiešala kartami takmer v každej firme či organizácii. Všetky múdre knihy hovoria o tom, že v takomto období je aktuálne sa sústrediť na to, ako si udržať existujúcich zákazníkov. Na získavanie nových zákazníkov sa oproti tomu zameriava len 8% spoločností. Za kľúčový nástroj, ktorý bude v nasledujúcom období nutný na udržanie zákazníkov a zvýšeniu ich spokojnosti, považuje 68% skúmaných spoločností zber dát a analýzu spätnej väzby. Zo skúseností a prieskumov  vyplýva, že v súčasnej ekonomickej situácii je pre firmy hrá najdôležitejšiu úlohu lojalita existujúcich zákazníkov. Dá sa predpokladať, že iba lojálny zákazník, teda ten, o ktorého sa vieme starať a presne vieme, čo mu môžeme a smieme ponúknuť, nám bude aj v čase krízy dôverovať a nenechá sa zlákať ponukou konkurencie. V tejto súvislosti si treba uvedomiť tri najdôležitejšie veci: 

1/ udržať si zákazníkov je finančne menej náročné ako si teraz získať úplne nových zákazníkov
2/ udržovať so svojimi zákazníkmi stály kontakt, aby sme im dokázali vyhovieť a ponúknuť to, čo požadujú
3/ uvedomiť si, že práve silná lojálna zákaznícka základňa môže byť garantom tržieb a ziskov a súčasne je aj vynikajúcou obranou proti migrácii zákazníkov medzi značkami a produktami.