nedeľa 19. apríla 2009

Krátka história viniča hroznorodého

Hovoriť o pôvode nových odrôd muštového hrozna bez krátkeho exkurzu do histórie viniča nie je možné. Odrody viniča ušľachtilého vznikali v prírode samovoľným krížením, alebo mutáciami. Selekcia a výber, ktoré robil človek následne, boli vždy činnosti, ktoré boli podriadené jeho hospodárskym potrebám. Až oveľa neskôr človek zušľachťoval vinič cieľavedomým krížením odrôd, ktoré viedlo nielen k zvýšeniu akosti, želateľných vlastností, ale aj odolnosti voči nepriaznivým činiteľom. 

Všetko zlé je na niečo dobré. To tvrdievali naši dedovia. Z odstupom času od akejkoľvek historickej udalosti je to jednoduché, ľahké a značne zjednodušené tvrdenie. Škoda, že sa nevieme spýtať aký majú na to názor svedkovia najväčšej katastrofy v dejinách viniča, epidémie Phylloxery. Taký malý hmyz mal na svedomí takmer úplnú likvidáciu európskych vinohradov v druhej polovici 19.storočia. Ale ak píšem o prelomovom období, ktoré bolo významné pre súčasný stav viniča, tak ním určite bola spomenutá epidémia. 

Pred epidémiou sa vinič množil výhradne vegetatívne pomocou odrezkov, ktoré sa sadili priamo na trvalé stanovištia, alebo sa z nich pestovali pravokorenné sadenice. Tie sa ukázali voči cudziemu škodcovi ako málo odolné. Pud sebazáchovy vinohradníkov naštartoval nevídaný rozmach cieľavedomého pestovania nových odrôd s cieľom vypestovať sadenice odolné voči tomuto škodcovi. Ukázalo sa, že najprirodzenejšou obranou je štepenie na rezistentné podpníky a šľachtenie. Z hľadiska dlhodobého sa však šľachtia odrody odolné nielen proti škodcom, ale aj proti chorobám a rôznym druhom poveternostných a pôdnych podmienok.  Nové odrody, alebo novošlachtence bývajú výsledkom dlhoročnej práce s biologickým materiálom. Na začiatku je najčastejšie vypestovaný jedinec zo semien, ktorý sa vzápätí kríži s inými, alebo sa medzi sebou krížia pôvodné odrody. Na nových, alebo pôvodných odrodách je možné vyvolávať mutácie a následne vyberať odrody s vhodnými zmenami. Pozitívne zmeny sa však prejavujú veľmi často až v ďalších generáciách a treba napísať, že len u veľmi malého percenta nových odrôd.  Učebnicový príklad pozitívnych zmien mutovaných jedincov po niekoľkých generáciách je Rulandské šedé. Uvádza sa, že je potomkom odrody Pinot noir. Každá odroda zvyčajne  existuje vo viacerých klonoch,  ktoré sa môžu prejaviť nielen odlišným vzhľadom viniča, ale aj rôznymi vlastnosťami výsledného vína.

Zdravie odrôd, ich pôvod, originalitu a výnosnosť zaisťuje proces udržovacieho šľachtenia v priestoroch šľachtiteľských staníc, ktoré sú roztrúsené po celej Slovenskej republike. Proces šľachtenia, klonovania a kríženia je nepretržitý proces, pri ktorom vznikajú stále nové a nové odrody. Tie plodia plody - hrozno, ktoré sa navzájom odlišuje farbou, veľkosťou, zložením, ale aj chuťou, ktorá je pre odrodu charakteristická. Každá nová odroda, ktorá prešla intenzívnym šľachtením, býva následne overovaná s cieľom definovať jej hospodársky prínos. Pokiaľ prejde procesom overovania, môže byť uznaná pre pestovanie vo vinohradníckych oblastiach Slovenskej republiky a následne zapísaná do Listiny povolených odrôd. Podľa knihy Ampelografia Slovenska / Bratislava 2005 / je dnes povolených a zapísaných 26 odrôd bielych, 10 modrých a 16 stolových. V štátnych odrodových skúškach je zaradených ďalších 16 odrôd, z ktorých niektoré budú určite zaregistrované.

Na doplnenie encyklopedických znalostí o odrodách by som ešte rád uviedol niekoľko údajov.
Medzi muštovými odrodami bielymi, ktoré sú v listine povolených odrôd som narátal 5 novo vyšľachtených a medzi modrými odrodami tiež 5. Celkovo novo vyšľachtených odrôd, ktoré sa dajú nájsť v dostupnej literatúre som narátal 47 a ak k tomu pripočítame uvedených 10 z listiny povolených odrôd je to celkom slušné číslo. Do 31.decembra 1992 sme boli v spoločnom štáte spolu s Českou republikou a preto je vhodné spomenúť, že mnohé odrody viniča vznikli v spolupráci so šľachtiteľmi spoza rieky Morava. Tie ďalšie sa k nám dostali s okolitých krajín, ako je Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, alebo Ukrajina.

Ako každý enológ aj ja pracujem s materiálom, ktorý mám k dispozícii, alebo ktorý si sám môžem vybrať. Vinohrad totiž zasadil niekto dávno predtým ako som sa narodil. Je len málo pravdepodobné, že  budete patriť k tej hŕstke nadšencov, ktorá sa vo svojom živote rozhodne investovať zarobené peniaze do výsadby viníc. Alebo budete ten šťastný, ktorý je pokračovateľom rodinnej tradície a čaká vás zveľaďovanie vinice. Vždy budete stáť pred problémom, čo na tú parcelu, ktorú ste kúpili, alebo sa chystáte vyklčovať zasadíte. Rozhodovanie je veľmi zložitý proces. Najmä ak máte možnosť veľkého výberu, ktorý poskytujú odrody hrozna svojou rozmanitosťou. Na úvod stačí, že poznáte čísla z predchádzajúceho odstavca a hneď sa vám môže z toho hlava zakrútiť. A to sme hovorili len o jednej krajine – Slovensku. Zvyčajne sa na výber pozeráme z niekoľkých aspektov. Niekto má na mysli peniaze, iní má na zreteli svojich zákazníkov, ktorým chce dať imponujúce víno, alebo ďalší sú do niektorého vína jednoducho zaľúbení a chcú urobiť radosť predovšetkým sebe. V každom prípade chceme aby nám odroda poskytovala kvalitné hrozno s dobrou úrodou na excelentné víno a bola odolná voči škodcom a chorobám.  

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára