HODNOTENIE VÍNA | WINE REVIEW


Pravidelne mapujem slovenskú vinársku scénu a veľa cestujem. Aj keď ochutnávanie a hodnotenie vína už nie je súčasť mojej práce, stalo sa náplňou môjho voľného času a mojim koníčkom.


Vína, ktoré hodnotím, majú kvalifikovaný popis s vyznačením bodov a ďalšiu pridanú hodnotu tým, že sa stávajú plnohodnotnou súčasťou sociálnych sietí (Instagram, Twitter a Vivino). Takto sa k nim dostane veľmi veľa vínomilcov, ktorí cieľavedome hľadajú informácie o víne. 

Vzorky hodnotím pravidelne a samozrejme tak rýchlo ako sa len dá. Prosím nesnažte sa odo mňa vynútiť si sľub, aby som to urobil hneď, alebo zajtra, pretože to Vám neviem zaručiť. Vína hodnotím obvyklým spôsobom, ktorého podstata vychádza zo 100 bodového systému (odporúčanie Medzinárodného úradu pre vinič a víno - O.I.V. a Medzinárodnej Únie enológov - UIOE).

Viac ako 90% vzoriek vína nakupujem z vlastného rozpočtu. Okrem toho, že zverejňujem ich hodnotenie, uvádzam aj spôsob ako som sa k nim dostal. Samozrejme že sa poteším z každej vzorky vína alebo pozvánke na degustáciu, ktorú nemusím financovať z vlastného vrecka. Pokiaľ máte záujem, aby som o Vašom víne uviedol čo najviac informácii, prosím pošlite mi spolu so vzorkou aj všetky detaily o pôvode, technologickom postupe, analytických hodnotách, množstve voľnom na predaj, spôsobe distribúcie a jej cenu. Vína zvyčajne nehodnotím sám, ale predstavujem ich v kruhu iných vínomilcov, čo považujem za najlepší spôsob ako sa môže vinár/obchodník dostať k budúcim zákazníkom.

UPOZORNENIE! V textoch sa stretnete s mojimi osobnými názormi a úvahami, ktoré sú veľmi často rozdielne od všeobecne zažitých predstáv o víne, ročníkoch alebo udalostiach ktoré sa s nimi spájajú. Ale aj napriek tomu, že váš názor môže byť iný ako ten môj, víno milujem celým svojim srdcom. Veľmi ma poteší ak o ňom budeme môcť spolu filozovať v komentároch, pokiaľ budete na články reagovať. 


Ešte pred tým ako mi pošlete Vaše vzorky, prosím kontaktujte ma prostredníctvom emailu.